13 doanh nghiệp thanh toán cổ tức bằng tiền

0
158

TDT, FPT, CCI, MCC, GEX, NST, V12, NAG, DMC, GMC, DCM, PVT và HST thông báo chốt danh sách cổ đông để thanh toán cổ tức bằng tiền.

* Ngày 12/9/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển TDT (mã TDT-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 16/8/2018.

* Ngày 31/8/2018, Công ty Cổ phần FPT (mã FPT-HOSE) tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/8/2018.

* Ngày 31/8/2018, Công ty Cổ phần Đầu tư Phát triển Công nghiệp Thương mại Củ Chi (mã CCI-HOSE) chi tạm ứng cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/8/2018.

* Ngày 14/9/2018, Công ty Cổ phần Gạch ngói cao cấp (mã MCC-HNX) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 7%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 700 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/8/2018.

* Ngày 31/8/2018, Tổng công ty Cổ phần Thiết bị điện Việt Nam (mã GEX-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 17/8/2018.

* Ngày 18/10/2018, Công ty Cổ phần Ngân Sơn (mã NST-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 4%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 400 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/8/2018.

* Ngày 5/9/2018, Công ty Cổ phần Xây dựng số 12 (mã V12-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 12%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.200 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 20/8/2018.

* Ngày 30/08/2018, Công ty Cổ phần Tập đoàn Nagakawa (mã NAG-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 5%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 21/8/2018.

* Ngày 31/8/2018, Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Domesco (mã DMC-HOSE) chi trả cổ tức còn lại năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/8/2018.

* Ngày 10/9/2018, Công ty Cổ phần Sản xuất Thương mại May Sài Gòn (mã GMC-HOSE) trả cổ tức đợt 1/2018 bằng tiền với tỷ lệ 15%/cp (1 cổ phiếu được nhận 1.500 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 22/8/2018.

* Ngày 12/9/2018, Công ty Cổ phần Phân bón Dầu khí Cà Mau (mã DCM-HOSE) chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 9% (1 cổ phiếu được nhận 900 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/8/2018.

* Ngày 17/9/2018, Tổng công ty Cổ phần Vận tải dầu Khí (mã PVT-HOSE) chi trả cổ tức bằng tiền theo Nghị quyết của đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 23/8/2018.

* Ngày 4/9/2018, Công ty Cổ phần Phát hành sách và thiết bị trường học Hưng Yên (mã HST-HNX) trả cổ tức năm 2017 bằng tiền với tỷ lệ 6%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 600 đồng). Ngày đăng ký cuối cùng: 24/8/2018.

Nguồn: vneconomy.vn

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here

Website này sử dụng Akismet để hạn chế spam. Tìm hiểu bình luận của bạn được duyệt như thế nào.